നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ ജോലി നേടാം - Kochi Metro Recruitment 2024

Kochi Metro offers job opportunities for Asst. Manager (PR & Events), Executive (Electrical & Mechanical), Executive (Lifts & Escalators).

തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് സുവർണാവസരമായി കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റുകൾ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റ്സ് & എസ്കലേറ്ററുകൾ) എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഒഴിവിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Kochi Metro Recruitment 2024

Kochi Metro Recruitment 2024 Details

Kochi Metro Rail Recruitment 2024 Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് കൊച്ചി മെട്രോയില്‍ ജോലി
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No KMRL/HR/2023-24/25,KMRL/HR/2023-24/24,KMRL/HR/2023-24/23
തസ്തികയുടെ പേര് അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റുകൾ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റ്സ് & എസ്കലേറ്ററുകൾ)
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 3
ജോലി സ്ഥലം Kochi
ജോലിയുടെ ശമ്പളം Rs 40000-150000
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 17 ജനുവരി 2024

Kochi Metro Recruitment 2024 Vacancy Details

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റ്) 01
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ) 01
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റും എസ്കലേറ്ററും) 01

Age Limit Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റ്) Rs.50000-160000/- (IDA)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ) Rs 40000-140000 (IDA)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റും എസ്കലേറ്ററും) Rs 40000-140000 (IDA)

Salary Details

തസ്തികയുടെ പേര് ശമ്പളം
അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റ്) Rs.50000-160000/- (IDA)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ) Rs 40000-140000 (IDA)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റും എസ്കലേറ്ററും) Rs 40000-140000 (IDA)

Kochi Metro Recruitment 2024 Qualification Details

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
അസി. മാനേജർ (പിആർ & ഇവന്റ്) ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഫുൾടൈം റെഗുലർ ബിരുദം, അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജേണലിസം/ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ മുഴുവൻ സമയ റെഗുലർ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/ഡിപ്ലോമ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഇലക്ട്രിക്കൽ & മെക്കാനിക്കൽ) ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബി.ടെക്/ബി.ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ലിഫ്റ്റും എസ്കലേറ്ററും) B.Tech/B.E in B.E./ B. Tech in B.Tech in Electrical & Electronics എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നായിരിക്കണം

How To Apply For Kochi Metro Recruitment 2024?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി: ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിെ https://kochimetro.org/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 17 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.