നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മാതൃഭൂമിയിൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട് | Mathrubhumi Field Staff Recruitment

Mathrubhumi, a leading Kerala media house, seeks field staff for Circulation Division. Eligible candidates with Plus Two/Degree can apply

മാതൃഭൂമി മാധ്യമ സംഘടനയ്ക്ക് സർക്കുലേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പുതിയ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുന്നു. താല്പര്യം ഉള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനകരമാകും.

Mathrubhumi Field Staff Recruitment : Qualification Plus Two and salry details mensioned in this image.Mathrubhumi logo and The image also features a woman with a positive, enthusiastic expression also given

യോഗ്യത: പ്ലസ് 2 അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി

ശമ്പളം: ശമ്പള ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ - TA, DA, ടെലിഫോൺ അലവൻസ്, PF & ESI ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്

പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ജില്ലകൾ: കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി

താല്പര്യം ഉള്ളവർ ബയോഡാറ്റാ സഹിതം ഏപ്രിൽ 17 (ബുധൻ) പകൽ 10.00 നും 1.00 നും മദ്ധ്യേ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ എത്തിച്ചേരുക.

അഡ്രസ്സ്: മാതൃഭൂമി, കെ.പി. കേശവ മേനോൻ ബിൽഡിംഗ്, എസ്.എച്ച്. മൗണ്ട്, കോട്ടയം.


തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.