നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സൗദിയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ പത്തുകഴിഞ്ഞവർക്ക് ജോലി നേടാം

A premier company in Saudi Arabia is seeking candidates for a Warehouse Associate position. Offered through ODEPC, Kerala government agency.

സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു പ്രമുഖ കമ്പനി, വെയർഹൗസ് അസോഷ്യേറ്റ് ഉദ്യോഗത്തിനായി ജീവനക്കാരുടെ നിയമിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക് മുഖേനയാണ് ഈ അവസരം ലഭ്യമാകുന്നത്. ചുവടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

സൗദിയിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ പത്തുകഴിഞ്ഞവർക്ക് ജോലി നേടാം ; This image show Saudi Arabia is seeking candidates for a Warehouse Associate position.

യോഗ്യത: 10-ാം ക്ലാസ് വിജയം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം, സന്തുലിത ശാരീരിക ക്ഷമത, വെയർഹൗസ് മേഖലയിൽ ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.

പ്രായപരിധി: 25 - 40 വയസ്.

ശമ്പളം: 1892 സൗദി റിയാൽ.

വീസ, താമസസൗകര്യം, എയർ ടിക്കറ്റ് എന്നിവ സൗജന്യം.

ബയോഡേറ്റ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, തൊഴിൽ പരിചയം, പാസ്പോർട്ട് എന്നിവ സഹിതം ഏപ്രിൽ 16ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് മുൻപ്, അങ്കമാലി ഇൻകെൽ ടവർ 1ലെ ഒഡെപെക് ഓഫിസിൽ എത്തണം.

വെബ്സൈറ്റ്: www.odepc.kerala.gov.in

ഫോൺ: 0471-2329440, 97786 20460

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.