നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവര്‍ക്ക് നേവിയില്‍ ജോലി നേടാം

Indian Navy invites applications for 500+ Agniveer (MR) posts for 10th pass candidates. Attractive salary, central govt job. Apply online

ഇന്ത്യന്‍ നേവി അഗ്നിവീര്‍ MR തസ്തികയിലേക്ക് പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം വന്നു. ഈ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം, മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അഗ്നിവീര്‍ (MR) പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 500 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നത് 2024 മേയ് 13 മുതല്‍ ആരംഭിക്കും. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2024 മേയ് 27 ആണ്. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓണ്‍ലൈന്‍ മുഖേന മാത്രമാണ്.

Indian Navy Agniveer Recruitment; പത്താം ക്ലാസ് ഉള്ളവര്‍ക്ക് നേവിയില്‍ ജോലി നേടാം

ജോലിയുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍

ഇന്ത്യന്‍ നേവി ആണ് ഈ നിയമനം നടത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തസ്തിക ആണ്. അഗ്നിവീര്‍ (MR) – 02/2024 ബാച്ചിലേക്കാണ് നിയമനം. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും ജോലി. ശമ്പളം മാസത്തില്‍ 30,000 മുതല്‍ 45,000 രൂപ വരെയായിരിക്കും.

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

അഗ്നിവീര്‍ (MR) – 02/2024 ബാച്ചില്‍ ഏകദേശം 500 ഒഴിവുകള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പ്രായപരിധി

അഗ്നിവീര്‍ (MR) പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ 01 നവംബര്‍ 2003 മുതല്‍ 30 ഏപ്രില്‍ 2007 വരെ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യത നിര്‍ബന്ധമാണ്.

അപേക്ഷാ ഫീസ്

എല്ലാ വിഭാഗക്കാര്‍ക്കും അപേക്ഷാ ഫീസായി 550 രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് https://agniveernavy.cdac.in/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ലിങ്കിലൂടെ തസ്തികയുടെ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ഫീസ് അടച്ച് അപേക്ഷാ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.