നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം

Exciting job opportunity for 10th pass candidates at Indian Post Office Karnataka as Staff Car Driver. 27 vacancies, salary 19.9K-63.2K.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തപാൽ വകുപ്പിൽ കർണാടകയിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. ഈ  തസ്തികയിലേക്ക് അർഹരായ അപേക്ഷകരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

Post Office Car Driver Recruitment 2024; This image show all the details about the job eligibility and salary details etc. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം

തസ്തികയും ഒഴിവുകളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്ക് ആകെ 27 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ തസ്തികയ്ക്കായി അർഹരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

യോഗ്യതകൾ : പത്താം ക്ലാസ് വിജയിച്ചിരിക്കണം. വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള സാധുതയുള്ള ലൈസൻസുണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ, മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് പരിചയം നിർബന്ധമാണ്. ഈ യോഗ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 19,900 മുതൽ 63,200 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും. ഇത് ഒരു ആകർഷകമായ പ്രതിഫലമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സേവനത്തിന്റെ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

താല്പര്യമുള്ളവർ വിജ്ഞാപനം വായിച്ച് അപേക്ഷാ ഫോറം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ മേയ് 15, 2024 നകം തപാലിലൂടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കണം.

മാനേജർ, മെയിൽ മോട്ടോർ സർവീസ്  ബെംഗളൂരു - 560001

ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. പത്താം ക്ലാസ് പാസായവർക്ക് തപാൽ വകുപ്പിൽ ജോലി നേടാനുള്ള അപൂർവ്വാവസരമാണിത്. വിജയകരമായാൽ നല്ല ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. അതിനാൽ മെയ് 15 ന് മുന്നേ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക.

വിജ്ഞാപനം: click here

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.