നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഗൂഗിളിൽ അവസരം സെയിൽസ്, എൻജിനീയറിങ് മേഖലകളിൽ ജോലി നേടാം - Google Job

Google sales job, Google job, Google ads - Exciting sales roles at Google selling advertising solutions to help small businesses succeed with digital

Google Job ; ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഗൂഗിളിൽ അവസരം സെയിൽസ്, എൻജിനീയറിങ് മേഖലകളിൽ ജോലി നേടാം

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയും ഡിജിറ്റൽ മാറ്റവും മനുഷ്യരാശിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ, പ്രമുഖ സാങ്കേതിക കമ്പനിയായ ഗൂഗിൾ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് പ്രതിഭാശാലികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. 2 മികച്ച അവസരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർ II, മൊബൈൽ (ഐഒഎസ്), യൂട്യൂബ്

യൂട്യൂബിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരെ ഗൂഗിൾ ടീമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ, ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചറുകൾ, ആൽഗോരിതങ്ങൾ, ഐഒഎസ് ആപ്പ് വികസനം എന്നിവയിൽ മികച്ച പരിചയമുള്ളവരാണ് ഈ തസ്തികയ്ക്കായി അർഹർ. കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രത്തിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാർക്കും ആക്സസ്ബിലിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിച്ചവർക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കും.

2.സെയിൽസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ കസ്റ്റമർ സോലൂഷൻസ്

ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കായുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പരിഹാരങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നതിനായി സെയിൽസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളെ ഗൂഗിൾ അതിന്റെ കസ്റ്റമർ സോലൂഷൻസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. പരസ്യ വിൽപന, ബിസിനസ് വികസനം, ഓൺലൈൻ മീഡിയ എന്നിവയിൽ മുൻപരിചയമുള്ളവരും, കസ്റ്റമർ വിജയത്തിലും ബിസിനസ് വളർച്ചയിലും താൽപര്യമുള്ളവരുമാണ് ഈ സ്ഥാനത്തിന് യോഗ്യർ. കമ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്നിവയും പ്രധാന യോഗ്യതകളാണ്.

ഈ തസ്തികകളിലൂടെ, അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് അവരുടെ കരിയർ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനും ഗൂഗിളിന്റെ നൂതന സാങ്കേതിക പദ്ധതികളിൽ പങ്കാളികളാകാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ, ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഈ കമ്പനിയുടെ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യവും ഔദ്യോഗിക അന്തരീക്ഷവും അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും പുതിയ മാനങ്ങൾ തുറക്കുകയും ചെയ്യും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അറിയാവുന്നതാണ്.

Software Engineer II, Mobile (iOS), YouTube
Sales Specialist, Google Customer Solutions
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.