നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ മ്യൂസിയത്തില്‍ ജോലി നേടാം - Office Assistant Job In NCSM

NCSM Recruitment 2024 ; NCSM invite application for Curator, Office Assistant job.Apply online. Office Assistant Job,office assistant near me

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് മ്യൂസിയം 17 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. ക്യൂറേറ്റർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം.ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2024 ജൂലൈ 5 ആണ്. 2024 ജൂൺ 20 മുതൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകൾ മ്യൂസിയത്തില്‍ ജോലി നേടാം - Office Assistant Job In NCSM

NCSM Recruitment 2024 Notification Details

NCSM Recruitment 2024 Latest Notification Details
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് മ്യൂസിയം
ജോലിയുടെ സ്വഭാവം Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No N/A
തസ്തികയുടെ പേര് ക്യൂറേറ്റർ, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ്
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 17
ജോലി സ്ഥലം All Over India
ജോലിയുടെ ശമ്പളം Rs. 35,400 – 2,15,900
അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതി ഓണ്‍ലൈന്‍
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തിയതി 20 ജൂൺ 2024
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 05 ജൂലൈ 2024
ഒഫീഷ്യല്‍ വെബ്സൈറ്റ് https://ncsm.gov.in/

Vacancy Details

ക്യൂറേറ്റർ E തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവും, ക്യൂറേറ്റർ B തസ്തികയിൽ 9 ഒഴിവുകളും, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 7 ഒഴിവുകളും ആണ് ഉള്ളത്.

തസ്തികയുടെ പേര് ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം ശമ്പളം
ക്യൂറേറ്റർ E 01 Rs.. 1,23,100 –
2,15,900
ക്യൂറേറ്റർ B 09 Rs. 56,100 – 1,77,500
ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് 07 Rs. 35,400 – 1,12,400

Age Limit Details

ക്യൂറേറ്റർ E തസ്തികയ്ക്ക് 45 വയസ്സും, ക്യൂറേറ്റർ B തസ്തികയ്ക്ക് 35 വയസ്സും, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയ്ക്ക് 30 വയസ്സുമാണ് പരമാവധി പ്രായപരിധി.

തസ്തികയുടെ പേര് പ്രായ പരിധി
ക്യൂറേറ്റർ E 45 വയസ്സ്
ക്യൂറേറ്റർ B 35 വയസ്സ്
ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് 30 വയസ്സ്

Qualification Details

ക്യൂറേറ്റർ E തസ്തികയ്ക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് എം.എസ്.സി/ബി.ഇ/ബി.ടെക് ബിരുദവും 13 വർഷത്തെ പരിചയവും വേണം. ക്യൂറേറ്റർ B തസ്തികയ്ക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ് എം.എസ്.സി/ബി.ഇ/ബി.ടെക് ബിരുദവും ഒരു വർഷത്തെ പരിചയവും ആവശ്യമാണ്. ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയ്ക്ക് ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത.

തസ്തികയുടെ പേര് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത
ക്യൂറേറ്റർ E 1st ക്ലാസ് M.Sc/1st Class B.E./B.Tech കൂടെ 13 വർഷത്തെ പരിചയം
OR
എം.ടെക്/എം.ഇ./എം.എസ്. (എൻജിനീയർ.)/പിഎച്ച്.ഡി (സയൻസ്) കൂടെ 11 വർഷത്തെ . അനുഭവം
OR
9 വർഷത്തെ പിഎച്ച്.ഡി (എൻജി.). അനുഭവം
ക്യൂറേറ്റർ B 1st ക്ലാസ് എം.എസ്‌സി/ഒന്നാം ക്ലാസ് ബി.ഇ. അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ബി.ടെക് 1 വർഷത്തെ പരിചയം
OR
1stക്ലാസ് എം.എസ്‌സി/ഒന്നാം ക്ലാസ് ബി.ഇ. അല്ലെങ്കിൽ ബി.ടെക് കൂടെ MS/ M.Tech. ശാസ്ത്രത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (പോസ്റ്റ് M.Sc./ B.E./B.Tech. കോഴ്സ്)
OR
M.Tech/M.E/M.S(Engg.)/Ph.D (സയൻസ്) /പിഎച്ച്.ഡി (എൻജിനീയർ.)
ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡിഗ്രീ

അപേക്ഷാ ഫീസ്: ക്യൂറേറ്റർ തസ്തികയ്ക്ക് 1770 രൂപയും, ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയ്ക്ക് 1180 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ്. എസ്.സി, എസ്.ടി, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വനിതകൾ, മുൻ സൈനികർ എന്നിവർക്ക് ഫീസ് ഇളവുണ്ട്.

Application Process

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻസ് മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ https://ncsm.gov.in/ സന്ദർശിച്ച് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച്, അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച്, ഫീസടച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.