നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ ജോബ് ഡ്രൈവ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ അവസരം - Employability Center Job

Employability Center Job Drive opportunity in various districts ; Apply now for sales man job engineering job software developer Digital Marketing Job

ജോലി തേടുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത! പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് അവസരം. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും പ്രായപരിധിയും വ്യത്യസ്തം. രണ്ട് തൊഴിൽമേളകളിലൂടെ നിയമനം നടത്തുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി താഴെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ വായിക്കുക.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്റര്‍ ജോബ് ഡ്രൈവ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ അവസരം - Employability Center Job

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തൊഴിൽമേളകളിലൂടെയാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്.

സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ:

എഞ്ചിനീയർ, ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, ഫാബ്രിക്കേറ്റർ, ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, പെയിന്റർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ജൂലൈ 6-ന് രാവിലെ 10:30-ന് ജില്ലാ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ അഭിമുഖം നടക്കും. യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ബി.ടെക് വരെ. ഐ.ടി.ഐ, ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

വിപണന-വ്യാപാര മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ:

സെയിൽസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, സെയിൽസ് മാനേജർ, ടെലികോളർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, അസിസ്റ്റന്റ് ബിസിനസ് മാനേജർ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് ജൂലൈ 4-ന് രാവിലെ 10 മുതൽ അഭിമുഖം നടത്തും. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്ലസ് ടു മുതൽ എംബിഎ വരെ. ചില തസ്തികകൾ സ്ത്രീകൾക്കോ പുരുഷൻമാർക്കോ മാത്രം.

എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ:

പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ്. പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. താൽപര്യമുള്ളവർ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സെന്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0491 2505204, 0471 2992609, 8921916220.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.