നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മിൽമയില് ജോലി ; ദിവസ ശമ്പളം 4000 രൂപ | MILMA Recruitment 2024 | Kerala Government Job

MILMA Recruitment 2024; MILMA Invite application for Quality Assurance Consultant. Get a high salary 4000 per day.milma career,kerala jobs

MILMA Career 2024

മിൽമയില് ജോലി ; ദിവസ ശമ്പളം 4000 രൂപ | MILMA Recruitment 2024 | Kerala Government Job

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് (CMD), കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ (KCMMF) വേണ്ടി ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് 03/07/2024 (രാവിലെ 10 മണി) മുതൽ www.cmd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകും. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 17/07/2024 (വൈകുന്നേരം 5 മണി) ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വായിക്കു.

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ: ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്.ദിവസ വേതനം 4000 രൂപ, കൂടാതെ KCMMF നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് TA, DA എന്നിവയും ലഭിക്കും.

വിശദാംശങ്ങൾ വിവരണം
ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ ക്വാളിറ്റി അഷ്വറൻസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് തസ്തികയിൽ ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത്.
ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ ദിവസ വേതനം 4000 രൂപ, കൂടാതെ KCMMF നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് TA, DA എന്നിവയും ലഭിക്കും.

പ്രായപരിധി: 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന.

യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ/ഡയറി പ്രോസസ്സിംഗിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ. ഡയറി/ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്/FMCG മാർക്കറ്റിംഗിൽ മാനേജീരിയൽ തലത്തിൽ 10 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ആവശ്യമാണ്.

അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം: ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.cmd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഓൺലൈൻ വഴി മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാവൂ. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് 03/07/2024 (രാവിലെ 10 മണി) മുതൽ 17/07/2024 (വൈകുന്നേരം 5 മണി) വരെ ലഭ്യമായിരിക്കും.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.