നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പോസ്റ്റൽ വകുപ്പിൽ ക്ലാർക്ക്, പ്യൂൺ ആവാം - Army Postal Service Records Recruitment 2022

Here we give the Army Postal Service Records Recruitment 2022. Check Qualification, Age Limit, Salary, Vacancy details. PDF is given

ഇന്ത്യൻ ആർമി ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, എം ടി എസ് ഒഴിവുകൾക്കുള്ള എ പിഎസ് വിജ്ഞാപനം വന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 19 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Army Postal Service Records Recruitment 2022

Army Postal Service Records Recruitment 2022

Army Postal Service Records Notification 2022
Organization Name Army Postal Service Records – APS Records
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Post Name Lower Division Clerk (LDC) and MTS
Total Vacancy 3
Salary Rs.18,000 – 63,200/-
Apply Mode Offline
Last date for submission of application 19th November 2022

Vacancy Details

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, എം ടി എസ് തസ്തികയിലായി 3ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Total
Lower Division Clerk 02
MTS 01

Salary Details

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, എം ടി എസ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാസ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Lower Division Clerk Rs.19900-63200
MTS Rs.18000-56900

Age Limit Details

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, എം ടി എസ് വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Age Limit
Lower Division Clerk 18-27 Years
MTS 18-25 Years

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്, എം ടി എസ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Lower Division Clerk 12-ാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.
കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ 35 w.p.m അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ 30 w.p.m ടൈപ്പിംഗ് വേഗത.
MTS അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള പത്താം ക്ലാസ് വിജയം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.
പുതിയ തൊഴിൽ വാർത്തകൾ
പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒട്ടനവധി ജോലികൾ
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ

How To Apply For Army Postal Service Records Recruitment 2022?

APS Records, Kamptee PO, Kamptee, Dist-Nagpur, Maharashtra - 441001 എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പോസ്റ്റ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ചേർക്കേണ്ട രേഖകൾ

  • Educational Certificate
  • Birth Certificate or School Leaving Certificate
  • Domicile Certificate
  • Two Additional Passport size photographs
  • Caste Certificate
  • Experience Certificate
Official Notification Click Here
Official Website Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.