നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഇന്റർവ്യൂ വഴി അറ്റന്റൻറ് ജോലി നേടാം - NIT Calicut Recruitment 2022 - Apply now for Attendant Vacancies

NIT Calicut Recruitment 2022,NIT Calicut Recruitment Notification 2022,NIT Calicut Notification 2022

പ്യൂൺ ജോലി നേടാം. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റിൽ ഹോസ്റ്റൽ അറ്റന്റൻറ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു.താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 30 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക .വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

NIT Calicut Recruitment 2022 - Apply now for Attendant Vacancies

NIT Calicut Recruitment 2022

NIT Calicut Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY CALICUT
Job Type Central Government
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No C4/CW/NITCH/
Post Name Attendant
Total Vacancy 2
Salary Rs.15470/-
Apply Mode Offline (Interview)
Interview Date 6th & 7th December 2022

Vacancy Details

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി കാലിക്കറ്റിൽ ഹോസ്റ്റൽ അറ്റന്റൻറ് തസ്തികയിൽ 2 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancies
അറ്റന്റൻറ് ഹോസ്റ്റൽ (male) 1
അറ്റന്റൻറ് ഹോസ്റ്റൽ (female) 1

Age Limit Details

മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് 26 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചട്ടപ്രകാരമുള്ള വയസിളവ് അനുവദനീയമാണ്.

Post Name Age Limit
അറ്റന്റൻറ് ഹോസ്റ്റൽ (male) ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 26 വയസ്സ് . 01.12.2022 ന്റെ ഉള്ളിൽ 26 വയസ്സിൽ കൂടരുത്.
അറ്റന്റൻറ് ഹോസ്റ്റൽ (female)

Salary Details

ഹോസ്റ്റൽ അറ്റന്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of posts Salary
അറ്റന്റൻറ് ഹോസ്റ്റൽ (male) ദിവസം ₹595 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക.
അറ്റന്റൻറ് ഹോസ്റ്റൽ (female)

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഹോസ്റ്റൽ അറ്റന്റൻറ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of posts Qulification
അറ്റന്റൻറ് ഹോസ്റ്റൽ (male)
  1. പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ / തതുല്യം
  2. ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം
  3. ഹോസ്റ്റൽ / മെസ്സ് അറ്റന്റൻറ് ആയി മുൻ പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.
  4. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയണം.
അറ്റന്റൻറ് ഹോസ്റ്റൽ (female)

How To Apply For NIT Calicut Recruitment 2022?

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾ എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡോക്യൂമെന്റസ് എന്നിവയുമായി ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Date and Time of Walk In Interview Attendant(Male) : 6.12.2022, 9.30 AM
വേദി: ഹോസ്റ്റൽ മെയിൻ ഓഫീസ്
Date and Time of Walk In Interview Attendant (Female) : 07.12.2022, 9.30 AM
വേദി: ഹോസ്റ്റൽ മെയിൻ ഓഫീസ്
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.