നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം - MILMA TRCMPU Recruitment 2022

MILMA TRCMPU Recruitment 2022,MILMA TRCMPU Recruitment Notification 2022,MILMA TRCMPU Notification 2022

MILMA TRCMPU Recruitment 2022 : മിൽമയിൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് പുതിയ വിജ്ഞാപനം വന്നു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 27 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

MILMA TRCMPU Recruitment 2022

MILMA TRCMPU Recruitment 2022

MILMA TRCMPU Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name Thiruvananthapuram Regional Co-operative Milk Producers’ Union Ltd (TRCMPU)
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No No.PD/HRD/RT-08/V-II/2022-23
Post Name Junior Assistant
Total Vacancy 3
Salary Rs.21,000/-
Apply Mode Walk in Interview
Interview Date 27th December 2022

Vacancy Details

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Junior Assistant 3

Salary Details

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Junior Assistant Rs.17,000/-

Age Limit Details

മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
Junior Assistant 40 വയസ്സുവരെ

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Junior Assistant Bcom ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്
Experience: ഒരു പ്രശസ്ത സ്ഥാപനത്തിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് / ക്ലറിക്കൽ ജോലികളിൽ 2 വർഷത്തെ പരിചയം.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി : ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വയസ്സ് , വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത , പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ആയതിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും , 1 പാസ്സ്പോർട്ട് സൈസ്സ് ഫോട്ടോയും സഹിതം പത്തനംതിട്ടയിലുളള മിൽമ ഡെയറിയിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഡിസംബർ 27 ന് 11 AM മണിക്ക് നേരിട്ടു ഹാജരാകുക. നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം വരുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല .

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.