നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആവാം - CSIR IIP Recruitment 2023

CSIR IIP Recruitment 2023,CSIR IIP Recruitment Notification 2023,CSIR IIP Notification 2023,

CSIR IIP Recruitment 2023 : CSIR- ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റോർ ആൻഡ് പർച്ചേസ്), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്), ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 30 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

CSIR IIP Recruitment 2023

CSIR IIP Recruitment 2023

CSIR IIP Notification Details
Organization Name CSIR- Indian Institute of Petroleum
Job Type Central Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No 01/2023
Post Name Junior Secretarial Assistant (General), Secretarial Assistant (Store and Purchase), Secretarial Assistant (Finance and Accounts) and Junior Stenographer
Total Vacancy 11
Job Location All Over India
Salary Rs.19,900 – 81,100/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 30th January 2023

Vacancy Details

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റോർ ആൻഡ് പർച്ചേസ്), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്), ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 11 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Junior Secretarial Assistant (General) 03
Secretarial Assistant (Store and Purchase) 02
Secretarial Assistant (Finance and Accounts) 02
Junior Stenographer 04

Salary Details

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റോർ ആൻഡ് പർച്ചേസ്), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്), ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Junior Secretarial Assistant (General) Rs 19,900/- to 63,200/-
Secretarial Assistant (Store and Purchase) Rs 19,900/- to 63,200/-
Secretarial Assistant (Finance and Accounts) Rs 19,900/- to 63,200/-
Junior Stenographer Rs 25,500/- to 81,100/-

Age Limit Details

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റോർ ആൻഡ് പർച്ചേസ്), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്), ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 27 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
Junior Secretarial Assistant (General) 28
Secretarial Assistant (Store and Purchase) 28
Secretarial Assistant (Finance and Accounts) 28
Junior Stenographer 27

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ജൂനിയർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് (ജനറൽ), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (സ്റ്റോർ ആൻഡ് പർച്ചേസ്), സെക്രട്ടേറിയൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ്), ജൂനിയർ സ്റ്റെനോഗ്രാഫർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Junior Secretarial Assistant (General) Plus Two/ XII
Proficiency in computer typing speed ( 35 w.p.m in English and 30 w.p.m in Hindi)
Secretarial Assistant (Store and Purchase)
Secretarial Assistant (Finance and Accounts)
Junior Stenographer Plus Two/ XII
Proficiency in Stenography

Application Fee

Category Application Fee
All അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല

How To Apply?

  1. https://www.iip.res.in/ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. തുടർന്ന് CSIR- Indian Institute of Petroleum വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി CSIR IIP Recruitment 2023 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
  3. Apply Online എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.
  4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദേശിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  5. ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും അതിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
  6. Submit ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  7. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.