നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala Minerals and Metals Ltd (KMML) Recruitment 2023 - Apply Online

Kerala Minerals and Metals Ltd (KMML) Recruitment 2023,KMML Recruitment 2023,KMML Notification 2023

Kerala Minerals and Metals Ltd (KMML) Recruitment 2023 : കേരള മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 31 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Minerals and Metals Ltd (KMML) Recruitment 2023 - Apply Online

Kerala Minerals and Metals Ltd (KMML) Recruitment 2023

Kerala Minerals and Metals Ltd (KMML) Notification Details
Organization Name Kerala Minerals and Metals Ltd (KMML)
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No CMD/KMML/01/23
Post Name Civil Engineer, Marketing Executive
Total Vacancy 5
Job Location All Over India
Salary Rs.30,000 – 40,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of the application 31st January 2023

Vacancy Details

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 5 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Civil Engineer 03
Marketing Executive 02

Salary Details

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Civil Engineer Rs. 40,000/-
Marketing Executive Rs. 30,000/-

Age Limit Details

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
Civil Engineer 40 വയസ്സുവരെ
Marketing Executive

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qulification
Civil Engineer സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സ്‌ ബിരുദം. ബിൽഡിംഗ്‌, സിവിൽ വർക്ക്‌ എന്നീ മേഖലകളിൽ മിനിമം 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടാവണം.
Marketing Executive ബിസിനസ്‌ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പിജി കൂടെ മാർക്കറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ. പെയിന്റ്/പ്ലാസ്റ്റിക്/കെമിക്കൽ എന്നീ മേഖലകളിൽ മിനിമം 2 വർഷത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തി പരിചയം ഉണ്ടാവണം.

How To Apply?

സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് (CMD) യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ https://kcmd.in/ വഴി അപേക്ഷ കൊടുക്കാം.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.