നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഹൗസ് കീപ്പർ ജോലി നേടാം - Kerala PSC House Keeper Recruitment 2023

Kerala PSC House Keeper Recruitment 2023:Kerala PSC has published the House Keeper notification 2023.Check more Details like Qualification,Vacancy etc

Kerala PSC House Keeper Recruitment 2023 : കേരള പി എസ് സി ഹൗസ് കീപ്പർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫെബ്രുവരി 1 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala PSC House Keeper Recruitment 2023

Kerala House Keeper Notification 2023

Name of Department Homoeopathic Medical College
Name of Post House Keeper (Female)
Category Number 730/2022
Method of Appointment Direct Recruitment
Scale Of Pay Rs.23,700 – 52,600/-
Number of Vacancies 01 (One)
Mode of Apply Online
Last date to submit the application 1st February 2023

Vacancy Details

ഹൗസ് കീപ്പർ തസ്തികയിൽ 1 ഒഴിവ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of the Post Vacancies
House Keeper Thiruvananthapuram - 01 (One)

Age Limit Details

ഹൗസ് കീപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് 36 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Name of Posts Age Limit
House Keeper 35-46. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 01.01.1987-നും ഇടയിൽ 02.01.1976-നും ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. (രണ്ടു തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ). പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ ക്കാർക്കും മറ്റ് പിന്നോക്കവിഭാഗത്തിലുളളവർക്കും നിയമാനുസൃത നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

Salary Details

ഹൗസ് കീപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts Salary
House Keeper Rs.23700 – 52600/-

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഹൗസ് കീപ്പർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
House Keeper എട്ടാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സായിരിക്കണം.
അഭിലഷണീയം:
(1) ഹോസ്റ്റലിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലോ വനിതാ ഹൗസ് കീപ്പറായോ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് വനിതാ ഹൗസ് കീപ്പറായോ അല്ലെങ്കിൽ മേട്രനായോ ജോലി ചെയ്തുള്ള പരിചയം
(ii) കണക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് .

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി :

  1. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ സംവിധാനം പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
  2. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  3. തുടർന്ന് ഓപ്പൺ ആകുന്ന വിൻഡോയിൽ Notification എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  4. Notification വിഭാഗത്തിൽ, കാറ്റഗറി നമ്പർ നൽകാനുള്ള സ്ഥലത്ത് കാറ്റഗറി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി Apply ബട്ടൺ അമർത്തുക. എന്നിട്ട് ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
  5. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം പേജിലെ "My Application" എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.
  6. ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി വേണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.