നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

എയർപോർട്ടിൽ കാർഗോ ഡിവിഷനിൽ ഒഴിവുകൾ - KSIE Recruitment 2023 - Apply Online

KSIE Recruitment 2023,KSIE Recruitment Notification 2023,KSIE Job

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്-റേ സ്ക്രീനേഴ്‌സ് തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫെബ്രുവരി 7 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KSIE Recruitment 2023

KSIE Recruitment 2023

KSIE Notification Details
Organization Name Kerala State Industrial Enterprises Limited (KSIE)
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No N/A
Post Name X-ray Screeners
Total Vacancy 34
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.10,000 -24,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of the application 7th February 2023

Vacancy Details

എക്സ്-റേ സ്ക്രീനേഴ്‌സ് തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 40889 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Category A: X-ray Screeners (Experienced) Calicut Air Cargo Complex, Karipur 06
Category B: X-ray Screeners (Beginners) Calicut Air Cargo Complex, Karipur 10
Category A: X-ray Screeners (Experienced) Trivandrum Air Cargo Terminal, Trivandrum 08
Category B: X-ray Screeners (Beginners) Trivandrum Air Cargo Terminal,Trivandrum 10

Salary Details

എക്സ്-റേ സ്ക്രീനേഴ്‌സ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Category A: X-ray Screeners (Experienced) Calicut Air Cargo Complex, Karipur Rs.35,000/- (Consolidated) – inclusive of all benefits
Category B: X-ray Screeners (Beginners) Calicut Air Cargo Complex, Karipur Rs.25,000/- (Consolidated) – inclusive of all benefits
Category A: X-ray Screeners (Experienced) Trivandrum Air Cargo Terminal, Trivandrum Rs.35,000/- (Consolidated) – inclusive of all benefits
Category B: X-ray Screeners (Beginners) Trivandrum Air Cargo Terminal, Trivandrum Rs.25,000/- (Consolidated) – inclusive of all benefits

Age Limit Details

എക്സ്-റേ സ്ക്രീനേഴ്‌സ് തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 50 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Name Age Limit
Category A: X-ray Screeners (Experienced) Calicut Air Cargo Complex, Karipur 55 Years
Category B: X-ray Screeners (Beginners) Calicut Air Cargo Complex, Karipur 40 Years
Category A: X-ray Screeners (Experienced) Trivandrum Air Cargo Terminal, Trivandrum 55 Years
Category B: X-ray Screeners (Beginners) Trivandrum Air Cargo Terminal,Trivandrum 40 Years

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

എക്സ്-റേ സ്ക്രീനേഴ്‌സ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Category A: X-ray Screeners (Experienced) Calicut Air Cargo Complex, Karipur പ്ലസ് ടു വും BCAS അംഗീകരിച്ച സാധുവായ എക്സ്-റേ സ്‌ക്രീനർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
Experience : ഈ പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ 6 മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം
Category B: X-ray Screeners (Beginners) Calicut Air Cargo Complex, Karipur പ്ലസ് ടു വും BCAS അംഗീകരിച്ച സാധുവായ എക്സ്-റേ സ്‌ക്രീനർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
Experience : ഈ പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ 6 മാസത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം
Category A: X-ray Screeners (Experienced) Trivandrum Air Cargo Terminal,Trivandrum പ്ലസ് ടു വും BCAS അംഗീകരിച്ച സാധുവായ എക്സ്-റേ സ്‌ക്രീനർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
Experience : ഈ പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ 6 മാസത്തിന് മുകളിൽ പ്രവൃത്തിപരിചയം
Category B: X-ray Screeners (Beginners) Trivandrum Air Cargo Terminal,Trivandrum പ്ലസ് ടു വും BCAS അംഗീകരിച്ച സാധുവായ എക്സ്-റേ സ്‌ക്രീനർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
Experience : ഈ പ്രസക്തമായ മേഖലയിൽ 6 മാസത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം

How To Apply?

യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റയുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ, സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (പ്രായം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലായവയുടെ തെളിവ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) സഹിതം 07.02.2023 -നോ അതിനുമുമ്പോ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അയക്കുക.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.