നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം - Milma Recruitment 2023 - Consultant Mobile Veterinary Clinic Vacancies

Milma Recruitment 2023,Milma Recruitment Notification 2023,Milma Notification 2023,Milma Job,

Milma Recruitment 2023 : മിൽമ കൺസൾട്ടന്റ് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക്ക് തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഫെബ്രുവരി 10 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Milma Recruitment 2023 - Consultant Mobile Veterinary Clinic Vacancies

Vacancy Details

കൺസൾട്ടന്റ് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക് തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 4 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Consultant Mobile Veterinary Clinic തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ഓരോ ഒഴിവ് വീതമാണ് ഉള്ളത്

Salary Details

കൺസൾട്ടന്റ് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts Salary
Consultant Mobile Veterinary Clinic Rs.50,000/-

Age Limit Details

കൺസൾട്ടന്റ് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക് തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Post Name Age Limit
Consultant Mobile Veterinary Clinic 40 വയസ്സ് വരെ. പ്രായം 2022 ജനുവരി 1 അനുസരിച്ച് കണക്കാക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

കൺസൾട്ടന്റ് മൊബൈൽ വെറ്റിനറി ക്ലിനിക് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

  1. വെറ്റിനറി സയൻസ് & അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയിൽ ഡിഗ്രി.
  2. ആറുമാസത്തെ അനിമൽ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് നിർബന്ധമാണ്
  3. കേരളം വെറ്റിനറി കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ.

How To Apply?

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ www.milmatrcmpu.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താൽക്കാലിക നിയമനം ആണ്. അപേക്ഷകൾ 2023 ഫെബ്രുവരി പത്തിന് മുൻപ് സമർപ്പിക്കണം.

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.