നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്രയിൽ വളണ്ടിയർ ആകാം - NYKS Volunteer Recruitment 2023

NYKS Volunteer Recruitment 2023,NYKS Volunteer Recruitment Notification 2023,NYKS Volunteer Job Notification 2023

NYKS Volunteer Recruitment 2023 : നെഹ്റു യുവജന കേന്ദ്ര (NYKS) വോളണ്ടിയർ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാർച്ച് 24 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

NYKS Volunteer Recruitment 2023

NYKS Recruitment 2023

NYKS Notification Details
Organization Name Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS)
Job Type Central Govt Job
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No No. NYKS/NYC//2022-23/
Post Name Volunteer
Total Vacancy Not Reported
Job Location All Over India
Apply Mode Online
Last date for submission of application 9th March 2023
24th March 2023

Vacancy Details

വോളണ്ടിയർി തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
വോളണ്ടിയർ നിരവധി ഒഴിവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു

Salary Details

വോളണ്ടിയർി തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
വോളണ്ടിയർ പ്രതിമാസം 5000 രൂപ ഓണറേറിയം ലഭിക്കും.

Age Limit Details

വോളണ്ടിയർി തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 29 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. . SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Post Name Age Limit
വോളണ്ടിയർ 18 വയസ്സ് മുതൽ 29 വയസ്സ് വരെ

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വോളണ്ടിയർി തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
വോളണ്ടിയർ പത്താംക്ലാസ് വിജയം

Application Fee Details

അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല.

How To Apply?

  1. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന "Apply Now" ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  2. തുറന്നു വരുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിയിൽ "Fill Form Online" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  3. തുടർന്ന് സംസ്ഥാനവും ജില്ലയും സെലക്ട് ചെയ്യുക
  4. തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകി Submit ചെയ്യുക
അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി : 9 മാർച്ച് 2023
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.