നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ് യാര്‍ഡില്‍ ജോലി നേടാം - Cochin Shipyard Trainee Recruitment 2023

Apply now for Cochin Shipyard Trainee Recruitment 2023! 76 vacancies for Ship Draftsman Trainee Posts. Central govt job for 10th and Diploma holders.

Cochin Shipyard Trainee Recruitment 2023 : കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ് യാര്‍ഡില്‍ വിവിധ തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏപ്രിൽ 19 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Cochin Shipyard Trainee Recruitment 2023

Cochin Shipyard Trainee Notification 2023

Cochin Shipyard Trainee Recruitment 2023 Latest Notification Details
Organization Name Cochin Shipyard Ltd (CSL)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No N/A
Post Name Ship Draftsman Trainee
Total Vacancy 76
Job Location All Over Kochi
Salary Rs.12,600 -13,800/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 19th April 2023

Vacancy Details

വിവിധ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ 76 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No of Vacancies
Ship Draftsman Trainee (Mechanical) 59
Ship Draftsman Trainee (Electrical) 17

Age Limit Details

വിവിധ തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 25 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Name of Posts Age Limit
Ship Draftsman Trainee (Mechanical) 25 വയസ്സുവരെ. ഏപ്രിൽ 19 പ്രകാരം വയസ്സ് കണക്കാക്കും.
Ship Draftsman Trainee (Electrical)

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വിവിധ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
Ship Draftsman Trainee (Mechanical)
  • SSLC വിജയം.
  • മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ, കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് വേണം, ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻഷിപ്പിലും CAD-ൽ പ്രാവീണ്യം.
Ship Draftsman Trainee (Electrical)
  • SSLC വിജയം.
  • ഇലക്ട്രിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ത്രിവത്സര ഡിപ്ലോമ, കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് വേണം, ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്‌മാൻഷിപ്പിലും CAD-ൽ പ്രാവീണ്യം.

Application Fee Details

വിസ, മാസ്റ്റർകാർഡ്, മാസ്‌ട്രോ, റുപേ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭീം യുപിഐ, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയോ എസ്ബിഐ ചലാൻ സൃഷ്ടിച്ച് എസ്ബിഐ ശാഖകളിലോ ഫീസ് അടയ്ക്കാം.

Category Application Fee
Genera/ OBC Rs.600/-
SC/ ST/ PWD No Fees

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ cochinshipyard.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 19 ഏപ്രിൽ 2023
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.