നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ല്‍ ജോലി നേടാം - KSWMP Recruitment 2023

KSWMP Recruitment 2023,KSWMP Job Notification 2023,KSWMP Notification 2023

KSWMP Recruitment 2023 : കേരള സര്‍ക്കാര്‍ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് പ്രൊജക്റ്റ്‌ല്‍ Financial Management Expert, Environmental Engineer and Solid Waste Management (SWM) Engineer തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏപ്രിൽ 28 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

KSWMP Recruitment 2023

Kerala Solid Waste Management project (KSWMP) Recruitment 2023

KSWMP Notification Details
Organization Name Kerala Solid Waste Management project (KSWMP)
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Post Name Financial Management Expert, Environmental Engineer and Solid Waste Management (SWM) Engineer
Total Vacancy Various
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.55,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of the application 28th April 2023

Vacancy Details

Financial Management Expert, Environmental Engineer and Solid Waste Management (SWM) Engineer തസ്തികയിൽ നിലവിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Financial Management Expert Vacancy: 1 (Wayanad) Anticipated vacancies in all districts
Environmental Engineer Vacancy: 1 (Malappuram) Anticipated vacancies in all districts
Solid Waste Management (SWM) Engineer Anticipated vacancies in all the 93 ULBs

Salary Details

Financial Management Expert, Environmental Engineer and Solid Waste Management (SWM) Engineer തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Financial Management Expert Rs.55,000/-
Environmental Engineer Rs.55,000/-
Solid Waste Management (SWM) Engineer Rs.55,000/-

Age Limit Details

Financial Management Expert, Environmental Engineer and Solid Waste Management (SWM) Engineerറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 60 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Post Name Age Limit
Financial Management Expert 60 years
Environmental Engineer 60 years
Solid Waste Management (SWM) Engineer 60 years

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വിവിധ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Financial Management Expert Regular course on Master’s Degree in Commerce or Master’s Degree in Business Administration with specialization in Finance/ Accounts from reputed Institution.
Environmental Engineer Master’s Degree in Civil/ Environmental Engineering/ Environmental Planning/ Natural Resources Management or related field.
Solid Waste Management (SWM) Engineer M. Tech / ME / MS in Civil / Environmental Engineering
B. Tech in Civil Engineering with Regular MBA from a reputed Institution
B. Tech in Civil Engineering.

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ kcmd.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 28 ഏപ്രിൽ 2023
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.