നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

കേരള ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിൽ അവസരം | Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023

Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023 : Check the Qualification, Vacancy , Salary , Age limit and other details
Anusree P K

Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023

കേരള ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ട് ഡ്രൈവർ തസ്തികയിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ,അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കേരള ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിൽ അവസരം  | Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023

Kerala Forest Boat Driver Recruitment 2023 Overview

SSC CPO SI Notification Details
Organization Name Kerala PSC
Job Type Kerala Government Job
Recruitment Type Direct Recruitment
Category No 138/2023
Post Name Foreste Boat Driver
Apply Mode Online
Application Closing Date 16th August 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ ആകെ 2 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി:25 വയസിനും 36 വയസിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1987 ജനുവരി 2 നും 1998 ജനുവരി 1 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ ആയിരിക്കണം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 26500 രൂപ മുതൽ 60700 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായിരിക്കണം, മോട്ടോർ ബോട്ട് ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസും ബോട്ട് ഡ്രൈവറായുള്ള 3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷന്റെ(KPSC) ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.പി എസ് സി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് നേരിട്ട് സ്വന്തം യൂസർഐഡിയും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി പ്രൊഫൈലിൽ കയറിയ ശേഷം 'നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 138/2023 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ പരിശോധിച്ച് 'Apply Now' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. അപേക്ഷ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ അടക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം'My Applications' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റ് ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 16 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.