നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

Kerala Water Authority Recruitment 2022 - Call Center Support Staff Vacancies

Kerala Water Authority Recruitment 2022: Here is the Kerala Water Authority Recruitment Notification PDF 2022. More qualification, Age limit, Vacancy

Kerala Water Authority Recruitment 2022 : കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് തസ്തികകളിലേക്ക് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ഒക്‌ടോബർ 7-നോ അതിനുമുമ്പോ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Kerala Water Authority Recruitment 2022  - Call Center Support Staff Vacancies

Kerala Water Authority Job Notification Details

Kerala Water Authority Notification 2022 Details
Organization Name Kerala Water Authority
Name Of Post Call Center Support Staff
Advt No 2857/E8/2021/KWA – 22.09.2022
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Temporary Recruitment
Salary Rs.20,385/-
Total Vacancies 16
Apply Mode Various
Last date for submission of application 7th October 2022

Vacancy Details

കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ആണ് നിയമനം. കൃത്യമായ ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിട്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

Age Limit Details

കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് 30 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Kerala Water Authority Vacancy Details
Post Name Age Limit
കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് Maximum 30

Salary Details

കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് ജോലി ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് Rs.20,385/- രൂപ മാസ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

Kerala Water Authority Salary Details
Post Name Salary
കോൾ സെന്റർ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫ് Rs.20,385/-

വേതനം : 755 രൂപ / ഡ്യട്ടി ( പ്രതിമാസം പരമാവധി 20385 രൂപ)

Educational Qualification Details

  1. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത : ബിരുദം (Degree)
  2. ഭാഷാപ്രാവീണ്യം : മലയാളം , ഇംഗ്ലീഷ് , ഹിന്ദി ( അഭികാമ്യം )
  3. കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം : MS ഓഫീസ് പ്രവൃത്തിപരിചയം ( അഭികാമ്യം : ഏതെങ്കിലും കാൾ സെന്ററിൽ 2 വർഷത്തിൽ കുറയാതെ ജോലി ചെയ്തുള്ള പരിചയം)

ഡ്യട്ടി സമയം : രാവിലെ 6 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2 വരെ, ഉച്ചക്ക് 2 മുതൽ രാത്രി 10 വരെ, രാത്രി 10 മൂതൽ രാവിലെ 6 വരെ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഷിഫ്ലകളിൽ.

ജോലി സ്ഥലം: ജലഭവൻ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കേന്ദ്ര കാര്യാലയം, വെള്ളയമ്പലം.

എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

Selection Process

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി: തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും എഴുത്തുപരീക്ഷ / - ഇന്റർവ്യ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താത്കാലിക നിയമനത്തിനായുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് - തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് .

How To Apply For Kerala Water Authority Recruitment 2022?

താത്പര്യമുള്ളവർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് www.kwa.kerala.gov.in മുഖേന വിജ്ഞാപന തീയതി (22 സെപ്റ്റംബർ 2022)മുതൽ 15 ദിവസത്തിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ചുവടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പിക്കേഷൻ ഫോം തെറ്റുകൾ കൂടാതെ പൂരിപ്പിക്കുക. അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ലാതെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം : 7 ഒക്ടോബർ 2022
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.