നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

MILMA Recruitment 2022 – Walk In Interview For Management Apprentice Vacancies

MILMA Recruitment 2022:Here is the MILMA Recruitment Notification PDF 2022.Qualification, Age limit etc

MILMA Recruitment 2022 : മിൽമ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണയിച്ചു.2 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ 6 ന് മുൻപ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

MILMA Recruitment 2022 – Walk In Interview For Management Apprentice Vacancies

MILMA Recruitment 2022 Details

MILMA Recruitment Notification 2022 Details
Organization Name Thiruvanthapuram Regional Cooperative Milk Producers Union LTD
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No N/A
Post Name Management Apprentice ( Marketing )
Total Vacancy 2
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.13,000
Apply Mode Walk In Interview
Interview Date 6th October 2022

Vacancy Details

മിൽമ മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ് തസ്തികകളിലായി 2 ഒഴിവുകൾ ആണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Salary Details

മിൽമ മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് 13,000/- രൂപ മാസ ശമ്പളം ലഭിക്കും.

Age Limit Details

മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ് ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട പ്രായപരിധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Age Limit
മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ് 40 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല. (01.01.2022 വര)െ

സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് (OBC/ മുസ്ലീം/ E/B/T/ LC/AI ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 03 വർഷവും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 05 വർഷവും) പ്രായത്തിൽ ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കും.

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

Post Name Qualification
മാനേജ്മെന്റ് അപ്രന്റീസ് ( Marketing ) MBA (Marketing)
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply For Latest MILMA Recruitment 2022?

Thiruvananthapuram Regional Co-operative Milk Producers’ Union Ltd (TRCMPU) വിവിധ Management Apprentice ( Marketing ) ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്‍വ്യൂ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

  1. ഇന്റർവ്യൂ തീയതി : 06-10-2022
  2. ഇന്റർവ്യൂ സമയം : 10:00 A.M To 12:00 P.M
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Official Website Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.