നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം - MILMA Recruitment 2022

MILMA Recruitment 2022,MILMA Recruitment Notification 2022,MILMA Notification 2022

MILMA Recruitment 2022 : തിരുവനന്തപുരം റെജിനൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ ഒഴിവിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 19 ന് നടക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

MILMA Recruitment 2022

MILMA Recruitment 2022

MILMA Recruitment 2022 Notification Details
Organization Name Thiruvananthapuram regional Co-operative milk producers Union Limited
Job Type Kerala Government
Recruitment Type Temporary Recruitment
Post Name Marketing Organizer
Total Vacancy 3
Apply Mode Interview
Interview Date 19th December 2022

Vacancy Details

മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No. of Vacancies
മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ 3 (കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ആണ് ഒഴിവുകൾ)

Age Limit Details

മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Name of Posts Age Limit
മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ 40 വയസ്സ് വരെ

Salary Details

മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts Salary
മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ 21,000 രൂപ

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ
  1. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം
  2. മാർക്കറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോട് കൂടി ഫുൾടൈം MBA
  3. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ മിനിമം രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം അനിവാര്യമാണ്.
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

How To Apply For MILMA Recruitment 2022 ? എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം?

ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2022 ഡിസംബർ 19ന് രാവിലെ 10:30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 വരെ നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം.

അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കേണ്ട വിലാസം : തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂണിയൻ ലിമിറ്റഡ്, ഹെഡ് ഓഫീസ്: ക്ഷീര ഭവൻ, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം - 695004
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.