നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ഫോറസ്റ്റ്‌ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ജോലി നേടാം - TFRI Recruitment 2023 - Apply Now

TFRI Recruitment 2023,TFRI Notification 2023,TFRI Recruitment Notification 2023

TFRI Recruitment 2023 : കേന്ദ്ര ഫോറസ്റ്റ്‌ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ക്ലാർക്ക്, MTS,ഡ്രൈവർ,പ്ലംബർ, അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങിയ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 10 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

TFRI Recruitment 2023 - Apply Now

TFRI Recruitment 2023

TFRI Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name Tropical Forest Research Institute (TFRI)
Job Type Central Government
Recruitment Type Direct Recruitment
Post Name Technical Assistant, Lower Division Clerk, Technician Plumber, Driver, and Multitasking Staff.
Total Vacancy 115
Apply Mode Online
Last Date 10th January 2022

Vacancy Details

ക്ലാർക്ക്, MTS,ഡ്രൈവർ,പ്ലംബർ, അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിൽ 15 ഒഴിവുകൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Technical Assistant 06
Lower Division Clerk 07
Technician Plumber 01
Driver 01
Multitasking Staff 01

Age Limit Details

മേൽ പറഞ്ഞ തസ്തികയിലേക്ക് 30 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ ST/ OBC വിഭാഗക്കാർക്ക് വയസ്സ് ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

Post Name Age Limit
Technical Assistant 21 to 30 years
Lower Division Clerk 21 to 30 years
Technician Plumber 18 to 27 years
Driver 18 to 27 years
Multitasking Staff 18 to 27 years

Educational Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ക്ലാർക്ക്, MTS,ഡ്രൈവർ,പ്ലംബർ, അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Post Name Qualification
Technical Assistant സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദം
Lower Division Clerk പ്ലസ് ടു
Technician Plumber പത്താം ക്ലാസ് , ITI
Driver പത്താം ക്ലാസ്
Multitasking Staff >പത്താം ക്ലാസ്
എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവ ഈ പോസ്റ്റിൻെറ അവസാന ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ട്.

Application Fee Details

Category Application Fee
Unreserved and OBC Rs. 1100
SC, ST, Divyang, Women, Ex Servicemen Rs. 600

How To Apply For TFRI Recruitment 2023 ? എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം?

  1. https://www.icfre.org/ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  2. തുടർന്ന് TFRI വെബ്സൈറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി TFRI Recruitment 2023 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.
  3. Apply Online എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.
  4. അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിർദേശിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
  5. ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും അതിൽ അപേക്ഷ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.
  6. Submit ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  7. അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക.
Official Notification Click Here
Apply Now Click Here
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.