നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

ആരോഗ്യ വകുപ്പില്‍ പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാം - NHM Kannur Recruitment 2023

NHM Kannur Recruitment 2023,NHM Kannur Recruitment Notification 2023

NHM Kannur Recruitment 2023 : കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കീഴില്‍ NHM കണ്ണൂരില്‍ Counselor, M & E Consultant, RBSK Co-ordinator, Instructor for Hearing Impaired Children, Specialist Doctor, Data Entry Operator, Staff Nurse തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏപ്രിൽ 20 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

NHM Kannur Recruitment 2023

National Health Mission Kerala (NHM Kerala ) Notification 2023

NHM Recruitment 2023 Notification Details
Organization Name National Health Mission Kerala (NHM Kerala )
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Advt No N/A
Post Name Counselor, M & E Consultant, RBSK Co-ordinator, Instructor for Hearing Impaired Children, Specialist Doctor, Data Entry Operator, Staff Nurse
Total Vacancy Various
Job Location All Over Kochi
Salary Rs.17,000 – 65,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 20th April 2023

Vacancy Details

വിവിധ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No of Vacancies
Counselor, M & E Consultant, RBSK Co-ordinator, Instructor for Hearing Impaired Children, Specialist Doctor, Data Entry Operator, Staff Nurse Various

Salary Details

വിവിധ തസ്തികയിൽ ജോലി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of the Post Salary
Counselor Rs.17000/-
M & E Consultant Rs.30000/-
RBSK Co-ordinator Rs.25000/-
Instructor for Hearing Impaired Children Rs.14000/-
Specialist Doctor -Pediatric Rs.65000/-
Specialist Doctor- Anaesthesia Negotiable
Data Entry Operator Rs.13500/-
Staff Nurse Rs.17000/-

Age Limit Details

വിവിധ തസ്തികയിൽ തസ്തികയിലേക്ക് 62 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Name of the Posts Age Limit
Counselor, M & E Consultant, RBSK Co-ordinator, Instructor for Hearing Impaired Children, Data Entry Operator, Staff Nurse 40 years
Specialist Doctor -Pediatric, Specialist Doctor- Anaesthesia 62 years

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വിവിധ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of the Posts Educational Qualification
Counselor Masters in Clinical Psychology/Social Work or other related disciplines such as M.A Sociology/ Psychology
1-year experience preferable.
M & E Consultant BDS/ BSc. Nursing with MPH
1-year experience preferable.
RBSK Co-ordinator MSc. Nursing and Computer Knowledge
1-year experience preferable.
Instructor for Hearing Impaired Children Diploma in Early Childhood Special Education (DESCE) or D.Ed Special Education (Hearing Impairment) (D.Ed Spl. Ed.). Should have RCI registration.
1-year experience preferable.
Specialist Doctor -Pediatric MBBS with Medical Post Graduate/ Diploma from a recognized University/ DNB/DCH in Paediatrics with TCMC for MBBS and Post Graduation
1-year experience preferable.
Specialist Doctor- Anaesthesia MBBS with Medical Post Graduate/ Diploma from a recognized University/ DNB in Anaesthesia and valid permanent TCMC registration.
1-year experience preferable.
Data Entry Operator Any Graduation Degree with DCA/ PGDCA/ equivalent qualification and knowledge in English and Malayalam Editor ISM
1-year experience preferable.
Staff Nurse GNM/ BSc. Nursing with Nursing Council Registration.
1-year experience preferable.

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ arogyakeralam.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 20 ഏപ്രിൽ 2023
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.