നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

മില്‍മയില്‍ PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ജോലി നേടാം - MILMA Job Notification 2023

MILMA invites online applications for Territory Sales Incharge post on behalf of a reputed Govt. Org. Initial tenure of appointment is one year.

MILMA Job Notification 2023 : മില്‍മയില്‍ ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഇൻ-ചാർജ് തസ്‌തികയിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏപ്രിൽ 18 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

MILMA Job Notification 2023

MILMA Territory Sales In Charge Recruitment 2023

MILMA Territory Sales In Charge Notification Details
Organization Name Kerala Co-Operative Milk Marketing Federation Ltd (Milma)
Job Type Kerala Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Post Name Territory Sales In-Charge (TSI)
Total Vacancy Various
Job Location All Over Kerala
Salary Rs.2.5 to 3 lakhs CTC+TA/DA+ Incentives
Apply Mode Online
Last date for submission of the application 18th April 2023

Vacancy Details

ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഇൻ-ചാർജ് തസ്തികയിൽ നിലവിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Vacancy
Territory Sales In-Charge (TSI) 1. Alappuzha
2. Kottayam
3. Idukki
4. Kozhikode
5. Wayanad
6. Kasaragod

Salary Details

ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഇൻ-ചാർജ് തസ്തികയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപെടുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Post Name Salary
Territory Sales In-Charge (TSI) Rs.2.5 to 3 lakhs CTC+TA/DA+ Incentives

Age Limit Details

ടെറിട്ടറി സെയിൽസ് ഇൻ-ചാർജ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Post Name Age Limit
Territory Sales In-Charge (TSI) 28 Years

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വിവിധ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

  • ഉദ്യോഗാർത്ഥി എംബിഎ ബിരുദധാരിയോ ഡയറി ടെക്നോളജി/ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ബിരുദധാരിയോ ആയിരിക്കണം
  • FMCG ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയവും ഉണ്ടായിരിക്കണം
  • സജീവമായ ശ്രവണം, ചർച്ചകൾ, ന്യായവാദം എന്നിവയുള്ള ഒരു വേഗത്തിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അഭിരുചി
  • ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രാവീണ്യം
  • യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം
  • ഇരുചക്ര വാഹനം ഉണ്ടായിരിക്കണം

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ https://kcmd.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 12 ഏപ്രിൽ 2023
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.