നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് NYKS നാഷണൽ യൂത്ത് വോളണ്ടിയർ ആവാം - NYKS Volunteer Recruitment 2023

"NYKS invites online applications for National Youth Volunteers for 2023-24 to 2024-25. Eligible Indian citizens can apply at nyks.nic.in till 03 May

NYKS Volunteer Recruitment 2023: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ നെഹ്രു യുവകേന്ദ്രയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കേരളത്തില്‍ നാഷണൽ യൂത്ത് വോളണ്ടിയർ ജോലി നേടാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെയ് 3 ന് മുന്നേ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത,പ്രായപരിധി, എങ്ങനെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

NYKS Volunteer Recruitment 2023

NYKS Volunteer Recruitment 2023

Nehru Yuva Kendra Sangathan Notification Details
Organization Name Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS)
Job Type Central Govt
Recruitment Type Temporary Recruitment
Post Name National Youth Volunteer
Total Vacancy Various
Job Location All Over India
Salary Rs.5,000/-
Apply Mode Online
Last date for submission of application 3rd May 2023

Vacancy Details

നാഷണൽ യൂത്ത് വോളണ്ടിയർ തസ്തികയിൽ നിലവിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name of Posts No of Vacacies
National Youth Volunteer Various

Age Limit Details

നാഷണൽ യൂത്ത് വോളണ്ടിയർറ്റ് തസ്തികയിലേക്ക് 40 വയസുവരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.SC/ST/OBC/PWD/Ex etc.. തുടങ്ങിയ വിഭാങ്ങളില്‍ പെട്ട ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വയസ്സ് ഉണ്ടാകും.

Name of Posts Age Limit
National Youth Volunteer 18 മുതൽ 29 വയസ്സ് വരെ (1st April 2023 പ്രകാരം വയസ്സ് കണക്കാക്കും)

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

വിവിധ തസ്തികയില്ലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ട വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അനുശാസിക്കുന്ന യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചാൽ നിരസിക്കപെടും.

Name of Posts Qualification
National Youth Volunteer മിനിമം യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ് വിജയം

How To Apply?

അപേക്ഷകൾ www.nyks.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ചുവടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് നല്കിട്ടുണ്ട്‌.

അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 5 മെയ് 2023
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഔദോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. കൂടാതെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെക്കുക.
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.