നമസ്കാരം,
Kerala Job Alert ലേക്ക് സ്വാഗതം!

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയിൽ ജോലി നേടാം | AAI Junior Executive Recruitment 2023

Anusree P K

AAI Junior Executive Recruitment 2023

എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ(AAI)വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്(ഓഫീസ്), സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്(അക്കൗണ്ട്സ്), ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(കോമൺ കേഡർ), ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഫിനാൻസ്), ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഫയർ സർവീസസ്), ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ലോ)എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

AAI Junior Executive Recruitment 2023

AAI Junior Executive Recruitment 2023 Overview

AAI Junior Executive Notification Details
Organization Name Airports Authority of India (AAI)
Job Type Central Government Job
Recruitment Type Direct Recruitment
Advt No ADVERTISEMENT NO. 03/2023
Post Name Jr. Assistant (Office), Sr. Assistant (Accounts), Junior Executive (Common Cadre), Junior Executive (Finance), Junior Executive (Fire Services) & Junior Executive (Law)
Apply Mode Online
Application Closing Date 4th September 2023

Vacancy Details

ഒഴിവ് വിവരങ്ങൾ:നിലവിൽ 342 ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്(ഓഫീസ്)തസ്തികയിൽ 9 ഒഴിവുകളും സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്(അക്കൗണ്ട്സ്)തസ്തികയിൽ 9 ഒഴിവുകളും ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(കോമൺ കേഡർ)തസ്തികയിൽ 237 ഒഴിവുകളും ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഫിനാൻസ്)തസ്തികയിൽ 66 ഒഴിവുകളും ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഫയർ സർവീസസ്)തസ്തികയിൽ 3 ഒഴിവുകളും ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ലോ)തസ്തികയിൽ 18 ഒഴിവുകളുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Age Limit Details

പ്രായപരിധി

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്(ഓഫീസ്)/ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ്(അക്കൗണ്ട്സ്):30 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(കോമൺ കേഡർ)/ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഫിനാൻസ്)/ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ഫയർ സർവീസസ്)/ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്(ലോ):27 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Salary Details

സാലറി:ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 40000 രൂപ മുതൽ 140000 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും.

Qualification Details

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (ഓഫീസ്): ബിരുദമുള്ളവർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്‌സ്):ബിരുദം, ബി.കോം ബിരുദം,ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ തയ്യാറാക്കൽ, നികുതി (നേരും അല്ലാതെയും), ഓഡിറ്റ്, മറ്റ് ഫിനാൻസ്, അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡിൽ 2 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം.

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (കോമൺ കേഡർ):ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം.

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഫിനാൻസ്):ICWA/CA/MBA/B.Com വിത്ത്‌ ഫിനാൻസ് ഉള്ളവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (ഫയർ സർവീസസ്):എൻജിനീയറിങ്/ഫയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ/ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ പഠിച്ചവർക്കും ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് (നിയമം): നിയമത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദം (ബിരുദത്തിന് ശേഷം 3 വർഷത്തെ റെഗുലർ കോഴ്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ 10+2 ന് ശേഷം 5 വർഷത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റെഗുലർ കോഴ്‌സ്) - ഇന്ത്യയിലെ കോടതികളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ അഭിഭാഷകനായി എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥി യോഗ്യനായിരിക്കണം.

Application Fee Details

അപേക്ഷ ഫീസ്:അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷ ഫീസായ 1000 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ്.SC/ST/PWD വിഭാഗക്കാരും സ്ത്രീകളും അപേക്ഷ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല.അപേക്ഷ ഫീസ് ഓൺലൈൻ ആയി ക്രെഡിറ്റ്‌ കാർഡ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ്... etc വഴി അടക്കാവുന്നതാണ്.

How To Apply?

അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി:ഈ തസ്തികകകളിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (AAI)യുടെ https://www.aai.aero/ എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് പോയി പ്രത്യേക എഎഐ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.നിങ്ങൾ ഇതിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, 'അപേക്ഷിക്കുക' എന്ന ഓൺലൈൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.ഒരു അപേക്ഷാ ഫീ സഹിതം ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറക്കും.കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കുക.അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കാൻ 'സമർപ്പിക്കുക' എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പിന്നിടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷയുടെ ഒരു പ്രിന്റ്ഔട്ട്‌ എടുത്ത് വെക്കുക. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാനം തീയതി സെപ്റ്റംബർ 4 ആണ്.

തൊഴിൽ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ അറിയുവാൻ ജോയിൻ ചെയ്യൂ

Getting Info...

Post a Comment

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.